خدمات ازمایشگاهی

بخش آزمایشگاه حامیان سالمت رضوی با هدف ارائه خدمات تشخیصی و آزمایشگاهی با کیفیتی متمایز به بیماران در منزل و با تعامل و همکاری با تعامل در همکاری انجام نمونه های گرفته شده در آزمایشگاههای معتمد و معتبر توسط کارشناسان مجرب و دانشگاهی ، توانایی پاسخگویی به تمامی عناوین مندرج در سامانه را بنا به درخواست در حداقل زمان ممکن به بیماران خود در منزل را با رعایت حفظ محرمانگی اطلاعات بیماران و مشتری مداری و تالش مداوم در جهت جلب رضایت خانواده های محترم می باشد و نسبت به ارسال و تحویل جواب آزمایشات همکاری نماید.

مشاهده همه 3 نتیجه